Εκλεγμένος επρόσωπος Ersin Erdal

Κοινοβούλιο: σε Ράινχαουζεν


Ratsherr Ersin Erdal
κόμμα: SPD
Αξίωμα: Beratendes Mitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα