izabrani dužnosnici Ersin Erdal

Parlament u Rheinhausen


Ratsherr Ersin Erdal
stranka: SPD
Funkcija: Beratendes Mitglied
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada