Εκλεγμένος επρόσωπος Frank Thonig

Stadtrat σε Νόιμπουργκ αν ντερ Ντονάου

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!

  WIND, τελευταία έκδοση 28.11.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Mehr Sicherheit im Fahrradverkehr erhöht die Zahl der Fahrradfahrer, besonders bei Kindern und Senioren


Frank Thonig
κόμμα: WIND
Κοινοβουλευτική ομάδα: WIND
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Finanzreferat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition