izabrani dužnosnici Frank Thonig

Stadtrat u Neuburg an der Donau

  Mišljenje o peticiji Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!

  WIND, zadnji put uređeno dana 28.11.2020

    Glasam za / uglavnom se slažem.
  ✓   Podržavam zahtjev u Parlamentu ako ima dovoljno drugih zastupnika.
  ✓   Zalažem se za javnu raspravu u Tehničkom odboru.
  ✓   Zalažem se za javnu raspravu u Parlamentu/Plenarnom.

  Mehr Sicherheit im Fahrradverkehr erhöht die Zahl der Fahrradfahrer, besonders bei Kindern und Senioren


Frank Thonig
stranka: WIND
Frakcija: WIND
Sljedeći izbor: 2026
Funkcija: Finanzreferat
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International