изборни длъжности Frank Thonig

Stadtrat в / след Нойбург на Дунав

  Становище относно петицията Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!

  WIND, последна редакция на 28.11.2020

    Съгласен съм / предимно съм съгласен.
  ✓   Подкрепям искане в Парламента, ако има достатъчно други представители.
  ✓   Подкрепям публично изслушване в Техническия комитет.
  ✓   Подкрепям публично изслушване в Парламента / пленарно заседание.

  Mehr Sicherheit im Fahrradverkehr erhöht die Zahl der Fahrradfahrer, besonders bei Kindern und Senioren


Frank Thonig
страна : WIND
фракция: WIND
избори: 2026
функция: Finanzreferat
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International