Εκλεγμένος επρόσωπος Hanno Dehlwes

Gemeinderat σε Λιλιεντάλ


Hanno Dehlwes
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis 90/Die Grünen
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Fraktionsmitglied & Ratsmitglied
Ιστοσελίδα: https://lilienthal.ratsinfomanagement.net/personen/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWsTjWj8Sp_4jU2x7A_oiJs
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition