Εκλεγμένος επρόσωπος Hans Joachim Medewitz

Κοινοβούλιο: σε Ράινχαουζεν


Hans Joachim Medewitz
κόμμα: SPD
Αξίωμα: Mitglied der Bezirksvertretung
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Hans Joachim Medewitz

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα