volení zástupci Heinrich Everke

Gemeinderat v Kostnice - eliminovány


Dr. Heinrich Everke - eliminovány
Strana: FDP
volební : 2024
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní