Εκλεγμένος επρόσωπος Heinrich Everke

Gemeinderat σε Κωνσταντία - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Konstanz braucht seinen Theater-Intendanten Christoph Nix für ein zusätzliches Jahr!

  FDP τελευταία έκδοση 25.02.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Ich halte die Arbeit des Intendanten für sehr wertvoll. Ich hatte auch den Antrag auf Verlängerung seines Vertrages für ein Jahr gestellt und wäre jetzt sehr zufrieden gewesen, wenn wenigstens der Kompromiss durchgegeangen wäre

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Pro Konstanzer Flugplatz

  FDP
  πρόσφατα γραμμένο σε 25.09.2015
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά STOPP! Gegen die Sperrung der Petershauser Straße / Jahnstraße / Bahnübergang für den Autoverkehr

  FDP τελευταία έκδοση 07.11.2014

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.


Dr. Heinrich Everke - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: FDP
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα