Εκλεγμένος επρόσωπος Herbert Ranter

Kreistag σε Landkreis Grafschaft Bentheim

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Eissporthalle Grafschaft Bentheim

  DKP τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Ich halte die von der Kreisverwaltung verkündete Schließung der Eissporthalle zum Sommer 2015 ohne vorherige Diskussion im Kreistag schlichtweg für einen Skandal! Hier sind die Bürgerinnen und Bürger der Grafschaft und der umliegenden Region von Landrat Kethorn und seiner Verwaltungsspitze vor vollendete Tatsachen gestellt worden.
  Der Kreis wusste schon länger von den sich - wie in vielen anderen Bereichen auch - verschärfenden Umweltauflagen. Statt frühzeitig hierauf zu reagieren, hat man die Halle in vielen Bereichen systematisch vergammeln lassen. Nur so konnte es so weit kommen, dass die jetzt geschätzten Modernisierungskosten derart in die Höhe geschnellt sind! Die Versäumnisse der Verwaltung und der Kreistagsmehrheit von CDU und FDP jetzt

  Περισσότερα


Herbert Ranter
κόμμα: DKP
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα