Εκλεγμένος επρόσωπος Joachim Hoppen

Stadtrat σε Νόιβιντ


Joachim Hoppen
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα