Zvolení zástupcovia ľudí Joachim Hoppen

Stadtrat v Neuwied


Joachim Hoppen
Politický večierok: AfD
zlomok: AfD
Nové voľby: 2024
funkcia: Ratsmitglied
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz