Εκλεγμένος επρόσωπος Johannes Funke

Landtag Brandenburg


Johannes Funke
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Havelland I
Ιστοσελίδα: https://www.johannesfunke.net
Facebook: https://www.facebook.com/johannesfunkeaufgehts
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα