Εκλεγμένος επρόσωπος Jürgen Oppers

Γνωμοδότηση για την αναφορά Stadtwaldhaus muss während einer Sanierung geöffnet bleiben

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 06/06/2019

Καμία επίσημη δήλωση.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Mir ist kein Beschluß bekannt aus dem hervor geht, dass es zu einer Schließung während der Sanierungphase kommen soll.
Eine endgültige Entscheidung darüber, ob der Betrieb während der umfangreichen Sanierung komplett oder teilweise aufrecht erhalten werden kann, kann ich von daher erst dann treffen, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen (Gutachten durch den Generalplaner).
Ich bin aber der gleichen Meinung wie meine Frakionskollegen, dass der Biergarten (wenn techn. machbar) in den Sommermonaten geöffnet bleiben soll.

Jürgen Oppers
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Νέες εκλογές: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα