Εκλεγμένος επρόσωπος Karl Langensteiner-Schönborn

Gemeinderat σε Κωνσταντία - Έχει παραιτηθεί


Karl Langensteiner-Schönborn - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: SPD
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Bürgermeister (2. Beigeordneter der Stadt Konstanz)
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα