volení zástupci Karlheinz Fahrenwaldt

Kreistag v Zemský okres Lüneburg


Karlheinz Fahrenwaldt
Strana: DIE LINKE
volební : 2021
volební obvod : Bitte auswählen ...
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní