Εκλεγμένος επρόσωπος Keneth Dietrich

Rat der Stadt σε Λεβερκούζεν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Wiembachallee erhalten - Altlasten beseitigen!

  DIE LINKE.LEV
  πρόσφατα γραμμένο σε 12.05.2022
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Verhindern der Busspur Odenthaler Str. in Lev!

  DIE LINKE.LEV τελευταία έκδοση 14.11.2019

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
    Απέχω.

  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Es ist klar das eine Mobilitätswende erfolgen muss, aufgrund der Planung der Vergangenheit "Autogerechte Stadt" ist es nicht immer möglich zusätzliche Fahrradwege oder Busspuren zu schaffen ohne vorhandene Autospuren, Parkplätze oder Fußwege einzuschränken. Die LINKE.LEV ist für die Einrichtung von Busspuren, hatte sich aber für eine andere Variante ausgesprochen in der die Bäume bleiben können, diese hat im Rat keine Mehrheit gefunden. Nichtdestotrotz ist das vorantreiben der Verkehrswende eine wichtige Angelegenheit die bessere Lebensqualität für alle verspricht. Wenn dafür ein einigen stellen Baüme gefällt oder Grünflächen überbaut werden, müssen zum ausgleich neue geschaffen werden.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Die Strandbar Leverkusen muss bleiben!

  DIE LINKE.LEV τελευταία έκδοση 07.11.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Das Nachtleben in der Stadt ist insgesamt ausbaufähig, daher ist es wichtig Angebote zu erhalten und neue zu schaffen. Nicht nur in Wiesdorf sofern auch in anderen Stadtteilen.

  Die Stadtverwaltung hat angekündigt das Angebot der Strandbar erneuern zu wollen, unter einem neuen Pächter.


Keneth Dietrich
κόμμα: DIE LINKE.LEV
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα