Εκλεγμένος επρόσωπος Klaus Katzenberger

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet den Bad Honnefer Stadtgarten

SPD τελευταία επεξεργασία στο 12/07/2017

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Der Bürgermeister will die Stadt weiter entwickeln. Dazu hat er meine volle Unterstützung. Aber es gibt Grenzen. Die weitere Verdichtung der Bebauung findet ihre Grenzen da, wo es um Stadtteile geht, die für die Lebensqualität der Stadt von Bedeutung sind. Die "Grünen Bereiche" der Stadt gehören für mich dazu. Sie sind weitgehen unantastbar. Weitere Bebauung behindert auch die Luftzirkulation im Tal und würde zu einer Klimaverschlechterung führen.

Klaus Katzenberger
κόμμα: SPD
Νέες εκλογές: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα