përfaqësues Klaus Katzenberger

Opinion mbi peticionin Rettet den Bad Honnefer Stadtgarten

SPD modifikuar për herë të fundit në 12.07.2017

Pajtohem / kryesisht pajtohem .
unë do ta mbështes kërkesën nëse do të ketë mjaftueshëm përfaqësues që do të bashkohen
Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.
unë mbështes një dëgjim publik në Parlament / plenar.

Der Bürgermeister will die Stadt weiter entwickeln. Dazu hat er meine volle Unterstützung. Aber es gibt Grenzen. Die weitere Verdichtung der Bebauung findet ihre Grenzen da, wo es um Stadtteile geht, die für die Lebensqualität der Stadt von Bedeutung sind. Die "Grünen Bereiche" der Stadt gehören für mich dazu. Sie sind weitgehen unantastbar. Weitere Bebauung behindert auch die Luftzirkulation im Tal und würde zu einer Klimaverschlechterung führen.

Klaus Katzenberger
parti : SPD
zgjedhjet e ardhshme : 2020
rol: Ratsmitglied
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani