Λαϊκή εκπρόσωπος Kristina Weyh

Γνωμοδότηση για την αναφορά Bauen und Natur erhalten! Artensterben stoppen! Wertvolle Grünflächen für Leipziger*Innen schützen!

Bündnis 90/Die Grünen τελευταία επεξεργασία στο 8/2/20

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Wir Grünen wissen, Bauvorhaben der Nachverdichtung sind ein wichtiges Thema, da hier Bebauung oft die Existenz von Flora und Fauna gefährdet.
Wir setzen uns als Grüne Partei für eine maßvolle und klimaverträgliche Nachverdichtung der Stadt ein. Dies hat Priorität vor einer Außenentwicklung, da wir aus Gründen der Klimaverträglichkeit die Stadt der kurzen Wege entwickeln möchten. Gleichzeitig müssen bereits vorhandenen Straßen und Plätze grüner werden. Uns leitet die Idee des kompakten, urbanen und grünen Bauens mit gleichzeitiger Absicherung öffentlicher Freiräume und Grünflächen.
Nur so können wir ein nachhaltiges Bevölkerungswachstum der Stadt Leipzig sichern.
Wichtig ist uns deshalb unter anderem, die vielen grünen Innenhöfe der Stadt zu schützen, die Gründachstrategie konsequent umzusetzen, mehr Fassadengrün zu bekommen, Nistmöglichkeiten zu schaffen oder den Insektenschutz zu stärken.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Aussetzung des Anwohnerparkens im Waldstraßenviertel

Bündnis 90/Die Grünen τελευταία επεξεργασία στο 11/11/19

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Siegbert Droese. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Die AfD-Stadtratsfraktion wiederholt ihre Kritik an der im vergangenen Jahr von Rot-Rot-Grün beschlossenen Ausgestaltung des Anwohnerparkens: Die Nichtbeachtung von Gewerbe und Gästen (seien es Besucher oder aber auch Pflege- und Lieferdienste) sowie die offenkundige Überregulierung stehen in keinem Verhältnis zu der (mitgelösten) problematischen Parksituation bei Großveranstaltungen, die vornehmlich an Wochenenden entsteht. Hier besteht dringender Überarbeitungsbedarf!

Kristina Weyh
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
επανεκλογή: 2024
Αξίωμα: Stadtrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα