Представител Manfred Rauw

Изявление по петицията Rettet den Bad Honnefer Stadtgarten

FWG последно редактирано на 14.07.2017 г.

Съгласен съм/до голяма степен съм съгласен.
Ще подкрепя предложение в парламента, ако се присъединят достатъчно други представители.
Подкрепям публично изслушване в техническата комисия.
Подкрепям публично изслушване в парламента/пленарна зала.

Sehr geehrte Damen und Heeren,
ich bin voll lauf Ihrer Seite und werde die Forderung als Fraktionsvorsitzender im Rat und im Ausschuss zum Ausdruck bringen.

Manfred Rauw
страна : FWG
Нови избори: 2020
функция: Ratsmitglied
Докладвайте грешки в данните

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега