Εκλεγμένος επρόσωπος Manfred Rauw

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet den Bad Honnefer Stadtgarten

FWG τελευταία επεξεργασία στο 14/07/2017

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Sehr geehrte Damen und Heeren,
ich bin voll lauf Ihrer Seite und werde die Forderung als Fraktionsvorsitzender im Rat und im Ausschuss zum Ausdruck bringen.

Manfred Rauw
κόμμα: FWG
Νέες εκλογές: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα