Representant Manfred Rauw

Uttalelse om kampanjen Rettet den Bad Honnefer Stadtgarten

FWG sist redigert 14.07.2017

Jeg er enig/for det meste enig.
Jeg vil støtte et forslag i Stortinget hvis nok andre representanter slutter seg til.
Jeg støtter en offentlig høring i teknisk utvalg.
Jeg støtter en offentlig høring i Stortinget/plenum.

Sehr geehrte Damen und Heeren,
ich bin voll lauf Ihrer Seite und werde die Forderung als Fraktionsvorsitzender im Rat und im Ausschuss zum Ausdruck bringen.

Manfred Rauw
Politisk parti: FWG
Nyvalg: 2020
funksjon: Ratsmitglied
Rapporter feil i dataene

Bidra til å styrke innbyggermedvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå