Εκλεγμένος επρόσωπος Mario Schmidt

Stadtrat σε Δρέσδη

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Aufruf zum Stop des 5G-Mobilfunknetz-Ausbaus in Dresden

  CDU, τελευταία έκδοση 03.01.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Matthias Dietze. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Απέχω.

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  ich folge inhaltlich der Begründung unserer Fraktion zu dieser Thematik: „Der neue 5G-Mobilfunk ist noch nicht verfügbar. Die Reaktionen unter Bürgern auf den
  neuen, schnellen Standard schwanken zwischen Hoffnung auf bessere Netz-Versorgung
  und der Furcht vor elektromagnetischer Beeinflussung durch Handys und Masten und
  daraus möglicherweise resultierenden Gesundheitsrisiken.
  Das Bundesamt für Strahlenschutz als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des
  Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit geht nach
  derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht von negativen gesundheitlichen
  Auswirkungen vom neue 5G-Mobilfunk aus, sieht aber auch noch offene Fragen.
  Viele Erkenntnisse

  Περισσότερα


Mario Schmidt
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Stadtrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα