representative Marc Bier

Gemeinderat in Oberbillig

  Stellungnahme zur Petition: Sichere Querung der Rennstrecke B419 Oberbillig - Bedarfsampel!!!

  CDU last modified: 15 Oct 2014

  I agree / agree mostly.
  ✓   I´ll support the request if there will be enough other representives joining.

  Reasons:

  Et as wichteg daat et Leit kinnen ouni Problem an ouni Angscht virum dem Verkeier vum Ennerduerf an d`Oberduerf kenne goen an Emgedreint.


Marc Bier
Party: CDU
Next elections: 2019