Εκλεγμένος επρόσωπος Martin Louis Schmidt

Γνωμοδότηση για την αναφορά Kein Regelbetrieb in KiTas!

AfD

τελευταία εγγραφή στο 19/12/2020
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Stoppt die Früheinschulung in Rheinland-Pfalz - Änderung des Stichtages auf den 30.06.

AfD, τελευταία επεξεργασία στο 28/01/2020

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Uwe Junge. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας AfD
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Die AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz kritisiert die Haltung der Landesregierung, dem Elternwillen in der Frage der Einschulung nicht den geringsten Spielraum zu gewähren, obwohl es in der Petition nur um eine zweimonatige Übergangsregelung geht. Zweifellos kennen Eltern in dieser frühen Lebensphase ihr Kind am besten und sollten daher selbst entscheiden können, ob ihr Kind auch dann eingeschult wird, wenn es erst im Juli oder August sechs Jahre alt wird. Mit einer solchen Regelung bestünde die Möglichkeit, dem individuellen Entwicklungsstand eines Kindes mehr Rechnung zu tragen als dies zur Zeit geschieht. Das Ziel muss sein, dass jedes Kind in der Schule erfolgreich ist. Eine zu frühe Einschulung kann hier ein Hindernis sein. Deshalb bildet die Petition ein berechtigtes Anliegen der Eltern ab.Die Argumentation der Bildungsministerin am 23. Oktober 2019 im Plenum (Drs. 17/10327), die Schulpflicht erfordere generelle Regelungen, überzeugt ebenso wenig wie ihr Hinweis auf Beschlüsse der Kultusministerkonferenz. Denn eine flexible Regelung ist durchaus umsetzbar, wenn der politische Wille vorhanden ist. So hat Bayern 2019 eine solche flexible Regelung mit einem Einschulungskorridor für Kinder, die zwischen Juli und September ihren sechsten Geburtstag feiern, beschlossen. Ähnliche Regelungen haben zuletzt auch Niedersachsen (2018) und Baden-Württemberg (2019) getroffen.Wenn die Bildungsministerin zudem erklärt, es gäbe aus der Forschung keine eindeutigen Belege, ob eine frühere oder spätere Einschulung besser für das Kind sei, macht das die fehlende Flexibilität für einen Übergangszeitraum von nur zwei Monaten noch unverständlicher.Deshalb fordert die AfD-Fraktion die Landesregierung auf, sich nicht weiter dem berechtigten Anliegen der Eltern zu verschließen und schnellstmöglich den Eltern der zwischen dem 1. Juli und dem 31. August geborenen Kinder die volle Entscheidungsfreiheit bei der Schulrückstellung zu überlassen und § 57 des Schulgesetzes entsprechend zu ändern.

Mit freundlichen GrüßenUwe Junge

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet unsere Zwergenschulen! Kleine Grundschulen müssen bleiben!!!

AfD, τελευταία επεξεργασία στο 18/05/2017

Καμία επίσημη δήλωση.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Die kleinen Grundschulen sind für uns alle, insbesondere jedoch für die Zukunftssicherung der ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz ungemein wichtig. Sie tragen wesentlich zum Erhalt der Lebensqualität gerade junger Familien bei. Allzu viel Infrastruktur – Ärzte, Post- und Sparkassenfilialen, Gaststätten, gute Straßen- und Bahnverbindungen u. a. – ist bereits verlorengegangen, weitere Einschnitte könnten für so manche Ortsgemeinschaft perspektivisch das Aus bedeuten.

Martin Louis Schmidt
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
Εκλεγμένος (η) την: 13.03.2016
Νέες εκλογές: 2021
Αξίωμα: Fraktion (Flüchtlingspolitischer Sprecher), Fraktion (Tourismuspolitischer Sprecher), Fraktion (Kulturpolitischer Sprecher)
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα