representative Martin Reiter

Kreistag in Landkreis Freising


Martin Reiter
Party: CSU
Next elections: 2020