Zvolení zástupcovia ľudí Matthias Arends

Rat der Stadt v Emden

Matthias Arends
Politický večierok: SPD
Nové voľby: 2021
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias Arends
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International