volksvertegenwoordiger Matthias Arends

Rat der Stadt in Emden

Matthias Arends
partij: SPD
herverkiezing: 2021
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias Arends
Fout in de gegevens melden

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Promoot nu