përfaqësues Matthias Arends

Rat der Stadt Emden

Matthias Arends
parti : SPD
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias Arends
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International