изборни длъжности Michael Dräger

Kreistag в / след Landkreis Verden


Michael Dräger
страна : Fraktionslos
фракция: Fraktionslos
избори: 2021
избирателен район: Verden
функция: Kreistagsmitglied
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега