förtroendevald Michael Dräger

Kreistag i Landkreis Verden


Michael Dräger
parti: Fraktionslos
Grupp: Fraktionslos
Nästa val: 2021
Valdistrikt : Verden
Position: Kreistagsmitglied
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International