Εκλεγμένος επρόσωπος Michael Kleofasz

Γνωμοδότηση για την αναφορά Kinder, Radfahrer schützen, Ampelschaltung ändern!

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 15/02/2022

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Es ist wirklich bedauerlich, dass sich zwei Monate nach diesem tragischen Unfall an der Verkehrssituation noch nichts geändert hat. Die Beschilderung auf der Frechener Straße ist weiter unzureichend. An der Ampel ist die Grünphase für Rechtsabbieger in die Sudetenstraße und Fußgänger, die diese überqueren wollen, immer noch gleich geschaltet. Ich unterstütze Ihr Anliegen und verweise auf die Stellungnahme von Herrn Gottschalk, der die Position der SPD zusammenfasst.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Gegen die überzogene Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen in Hürth

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 30/06/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Ich stimme der Petition zu, weil die vorgeschlagene Erhöhung der Kitagebühren zum 1. August 2016 und die ab 2017 vorgesehene Dynamisierung der Beiträge um jährlich 1,5% familien- und finanzpolitisch nicht zu rechtfertigen ist. Die vorgelegte Beitragstabelle ist unsozial und unausgewogen. Insbesondere die Eltern mit mittlerem Einkommen werden zu stark belastet. Finanzpolitisch ist die Erhöhung nicht nachvollziehbar, weil die Steuereinnahmen der Stadt gerade bei der Gewerbesteuer derzeit sprudeln.
Vielmehr sollte die Anpassung der Kita-Beiträge gemeinsam mit dem Stadtjugendelternbeirat überarbeitet werden. Dabei sollten die Einkommensgruppen hinsichtlich der Anzahl und der Spannbreite neu festgelegt sowie die Anzahl der Kinder im Haushalt stärker berücksichtigt werden. Vor allen Dingen sollten die Familien der unteren und mittleren Einkommensgruppen entlastet werden.

Michael Kleofasz
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Νέες εκλογές: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα