representative Monika Hermann

Kreistag in Landkreis Freising


Monika Hermann
Party: CSU
Next elections: 2020