Λαϊκή εκπρόσωπος Natalie Salmon-Mücke

Γνωμοδότηση για την αναφορά Für den Erhalt der Erftlagune und gegen die Verschwendung von 3 Mio. Euro Investitionen

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, τελευταία επεξεργασία στο 22/03/2017

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Die Attraktivität der Erftlagune ist mir zum Wohle aller BürgerInnen wichtig. Dazu gehören auch die Öffnungszeiten am Vormittag für die Allgemeinheit, für Vereinsschwimmen und Schulschwimmen. Zur Gesundheitsvorsorge ist es wichtig, das Schwimmen zu fördern. Dabei ist es mir wichtig zu betonen, dass das Schul- und Vereinsschwimmen für das Schwimmenlernen und die Förderung des Schwimmsportes unerläßlich ist.
Das Solebecken oder alternativ der Kompromißvorschlag "Warmhaltebecken" wurde leider auch von der Koalition aus CDU/FDP/Piraten,BBK abgelehnt. Jedoch ist auch dieses Solebecken ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung.
Des weiteren ist die Erftlagune nur dann für Familien interessant, wenn eine entsprechende Gastronomie vorhanden ist.

Natalie Salmon-Mücke
κόμμα: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Νέες εκλογές: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα