representative Nesrin Odabasi

Kreistag in Region Hannover


Nesrin Odabasi
Party: CDU
Next elections: 2016