Εκλεγμένος επρόσωπος Oliver Grundmann

Stadtrat σε Stade

Oliver Grundmann
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2021
Αξίωμα: 2. stellv. Bürgermeister
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Grundmann
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα