volení zástupci Peter Cleve

Ratsversammlung v Neumünster


Peter Cleve
Strana: BFB
skupina : BFB
volební : 2023
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní