Zvolení zástupcovia ľudí Peter Cleve

Ratsversammlung v Neumünster


Peter Cleve
Politický večierok: BFB
zlomok: BFB
Nové voľby: 2023
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz