Εκλεγμένος επρόσωπος Peter Cleve

Ratsversammlung σε Neumünster


Peter Cleve
κόμμα: BFB
Κοινοβουλευτική ομάδα: BFB
εκλογή: 2023
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα