Λαϊκή εκπρόσωπος Petra-Marion Wiesenborn

Kreistag σε Landkreis Helmstedt


Petra-Marion Wiesenborn
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: Kreistagfraktion
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα