Zástupca ľudu Petra-Marion Wiesenborn

Kreistag v Landkreis Helmstedt


Petra-Marion Wiesenborn
Politický večierok: SPD
zlomok: Kreistagfraktion
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz