Përfaqësues Petra-Marion Wiesenborn

Kreistag Landkreis Helmstedt


Petra-Marion Wiesenborn
parti : SPD
fraksion: Kreistagfraktion
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani