Εκλεγμένος επρόσωπος Rainer Marquart

Gemeinderat σε Aulendorf

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Lebenswert Wohnen, statt Wohnbunker - „Solidarische Gemeinschaft“ sofort anpacken!

    SPD, τελευταία έκδοση 27.03.2021

      Διαφωνώ.

    Eine Stellungsname ist gegenüber der BI Riedweg schwierig, die BI hat in mehreren Gesprächsrunden unter anderem mit der kompletten BUS- und SPD-Fraktion sowie einer Runde mit dem Bürgermeister und Vertretern aller Fraktionen sehr unterschiedliche Vorschläge, bzw. Alternativmodelle vorgebracht. Ich versuche die wesentlichen Vorschläge zu beantworten. Erster Vorschlag BI: Ausschreibung und Verkauf im Sinne einer maximalen Gewinnerzielung. Natürlich muss auch eine Stadt wirtschaftlich denken, aber die immer weiter steigenden Mietpreise am Wohnungsmarkt drängen die Stadt zum Handeln. Eine maximale Gewinnerzielung halte ich in diesem Falle für nicht geboten. Zweiter Vorschlag BI: Bebauung mit Einfamilienhäusern. Die Stadt Aulendorf konnte die letzten

    Περισσότερα


Rainer Marquart
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Stadtrat
Ιστοσελίδα: https://www.aulendorf.de/buerger-rathaus/kommunalpolitik/gemeinderat-ausschuesse
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition