Εκλεγμένος επρόσωπος Rainer Weinand

Gemeinderat σε Maring-Noviand


Rainer Weinand
κόμμα: Maring-Noviand: Ein Ort, eine Stimme! e.V.
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα