Εκλεγμένος επρόσωπος Reinhard ten Brink

Kreistag σε Landkreis Grafschaft Bentheim

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Eissporthalle Grafschaft Bentheim

  PRO GRAFSCHAFT τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Καμία επίσημη δήλωση.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  herzlichen Dank, dass sie mir die Möglichkeit geben mich zu dem Thema Eissporthalle zu äußern.

  Zu diesem Thema habe ich, als Kreistagsmitglied von Pro Grafschaft, bereits eine Presseerklärung auf FB und in den GN abgegeben.

  Da mir bisher nicht alles Informationen, wie tatsächlichen Kosten etc. vorliegen. werde ich mich z.Z. weder für noch gegen die Halle entscheiden.

  Ich bitte da um ihr Verständnis.

  Mit freundlichen Grüßen

  Reinhard ten Brink


Reinhard ten Brink
κόμμα: PRO GRAFSCHAFT
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα