Zvolení zástupcovia ľudí René Hobusch

Stadtrat v Lipsko - Eliminované


René Hobusch - Eliminované
Politický večierok: FDP
zlomok: Freibeuter
Nové voľby: 2024
funkcia: Gesundheits- und Sozialpolitische Sprecherin der Fraktion; Mitglied Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule; Mitglied Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit; Mitglied Drogenbeirat
webová stránka: www.rene-hobusch.de
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz