Εκλεγμένος επρόσωπος René Hobusch

Stadtrat σε Λειψία - Έχει παραιτηθεί


René Hobusch - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: Freibeuter
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Gesundheits- und Sozialpolitische Sprecherin der Fraktion; Mitglied Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule; Mitglied Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit; Mitglied Drogenbeirat
Ιστοσελίδα: www.rene-hobusch.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα