Predstavnikov / Ljudska predstavnik Robert Betzinger

Gemeinderat v Einhaus


Robert Betzinger
stranka: AFWE
volitve: 2023
volilna enota: Einhaus
funkcija: 1. stv. Bürgermeister
Prijavite napake v podatkih

Pomagajte okrepiti državljansko udeležbo. Želimo, da se vaše skrbi zaslišijo, vendar ostanemo neodvisni.

Promocija zdaj