Λαϊκός/η επρόσωπος Robert Betzinger

Gemeinderat σε Einhaus


Robert Betzinger
κόμμα: AFWE
εκλογή: 2023
Εκλογική περιφέρεια: Einhaus
Αξίωμα: 1. stv. Bürgermeister
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα